Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Cała Polska czyta dzieciom

   |    napisane przez: 
W naszej szkole już od roku realizowany jest program Cała Polska Czyta Dzieciom.


Logo Cała Polska Czyta Dzieciom
ROK SZKOLNY 2013/2014
W roku szkolnym do programu "Czytające klasy" przystąpiły następujące klasy z wychowawcami:
2A - Paulina Łuniewska, Marzena Wakuluk-Kania
3B - Marta Mianowicz
1C - Grażyna Kłopotowska
świetlica szkolna - Irena Polewicz24.X.2012 W ramach akcji klasy 1A, 2B, 3B, 3C, 3D zaprosiły do czytania piłkarz klubu sportowego Polonia: Iliac, Kokoszka, Majdan. Piłkarze wspólnie przeczytali baśń serbską pt."Most w Skadarze nad rzeką Bojaną". Wszystkim uczestnikom spotkania przedstawiono w prezentacji multimedialnej historię piłki nożnej, etiudę przygotowaną przez klasy 3, zaś urozmaicały czas tancerki ze szkolnego klubu tańca 7do 3. Piłkarze zasypani zostali licznymi pytaniami. Na koniec chętnie rozdawali autografy, a uczniowie robili sobie z nimi zdjęcia.

10.X.2012 Gościem klas 1A i 2B był ks. Adam Zelga. Zachęcał dzieci do czytania książek Alfreda Szklarskiego z serii "Tomek...".Na zakończenie odczytał rozdział z tomu "Tomek w Legionach".

Program edukacyjny „Czytająca szkoła”

Stworzony został na potrzeby uczniów klas I-III Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie, i  realizuje założenia programu edukacyjnego „Czytające szkoły” prowadzonego w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” z inicjatywy Fundacji ABC XXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

Lider programu szkolnego: mgr Marta Mianowicz

Główne założenia programu

„Głośne czytanie pomaga szkole realizować jej misję edukacyjna i wychowawczą”

Realizacja Programu w początkowych  klasach szkoły podstawowej wspomaga  uczniów w  rozwoju koncentracji i wyobraźni. Pomaga płynnie i prawidłowo wysławiać  się, słuchać, rozumieć i zapamiętywać szczegóły wysłuchanych treści oraz myślenie przyczynowo-skutkowe. Wspomaga również wzrost czytelnictwa.

Cele programu
- wzrost zrozumienia tekstów i poleceń;
- poprawa koncentracji uwagi,
- rozwijanie pamięci i wyobraźni;
- poprawa poziomu wypowiedzi ustnych i pisemnych uczniów;
- wyciszenie i większa gotowości do nauki;
- zwiększenie zdolność uczniów do refleksji i krytycznego myślenia;
- rozwój inteligencji emocjonalnej;
- powstawanie więzi pomiędzy nauczycielem i uczniami;
- doskonalenie umiejętności językowych;
- wzrost zaangażowania rodziców w czytanie dzieciom w domu;
- wzrost czytelnictwa.

Do głośnego czytania wybierane są utwory z cyklu „Z baśnią przez świat” – baśnie z całego świata oraz utwory proponowane przez Fundację

Treści kształcenia i wychowania

„Szkoła może i powinna uzupełniać domowe czytanie, a tam, gdzie całkiem go brak, dać zaniedbanym dzieciom szansę codziennego kontaktu ze słowem czytanym.”
1. Wdrażanie do uważnego słuchania tekstu czytanego przez nauczyciela.
2. Słuchanie baśni, utworów poetyckich i innych tekstów literackich.
3. Czytanie tekstów z uwzględnieniem stopniowania trudności.
4. Doskonalenie techniki głośnego czytania.
5. Wdrażanie do poprawnego i wyrazistego (zmiana siły i tonu głosu, tempa czytania,  stosowanie pauz) czytania tekstów;
6. Zbiorowe i indywidualne czytanie książek.
7. Rozmowa na temat utworu literackiego: bohaterowie, ich zachowanie, stosunek emocjonalny dziecka do postaci utworu, wyodrębnienie zdarzeń oraz określenie miejsca; nastrój w utworze: radość, smutek, elementy humorystyczne.
8. Wdrażanie do formułowania pytań i odpowiedzi na podstawie tekstu.
9. Wiązanie treści utworu z różnymi formami ekspresji dziecka (słowną, ruchową, plastyczną).
10. Opowiadanie fragmentu utworu.
11. Wielozadaniowa spójna wypowiedź na podstawie ilustracji lub tekstu.
12. Wiązanie treści utworu z doświadczeniem i przeżyciami dziecka.

Metody i formy pracy:
- słowne: rozmowa kierowana, dyskusja, ćwiczenia w mówieniu i opowiadaniu;
- działania praktyczne.
- grupowa,
- indywidualna jednolita

Przewidywane działania lidera programu

Lider - koordynator kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” reprezentuje Fundację „ABCXXI – Program Zdrowia Emocjonalnego” w sprawach dotyczących kampanii czytania w swojej placówce, a w szczególności:
* informuje dorosłych - rodziców i wychowawców, a także dzieci o założeniach i celach kampanii CPCD;
* przekazuje materiały promocyjne kampanii; jest łącznikiem pomiędzy tymi osobami, a Fundacją;
* współorganizuje przedsięwzięcia i imprezy służące promowaniu głośnego czytania dzieciom w tym:
a) Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom (pierwszy tydzień czerwca)
b) imprezy i akcje ogłaszane przez Fundację
c)współpracuje z lokalnymi placówkami, instytucjami, władzami przy szerszych projektach służących promocji czytania dzieci i młodzieży
d) pozyskuje i organizuje wolontariuszy do czytania dzieciom
e)zabiega o wprowadzenie codziennego głośnego czytania dzieciom w swojej placówce,

Rok szkolny 2011/2012

W II semestrze klasa IB przystąpiła do programy "Cała Polska czyta dzieciom" - Czytająca klasa. W ramach tej akcji raz w tygodniu chętni rodzice czytali uczniom tej klasy baśnie "Z bajką przez świat". Inspiracją stało się spotkanie z aktorką p.Teresą Lipowską i program "Bajkowa Europa łączy pokolenia"


9.XII.2011r
Koordynator: Marta Mianowicz; Animator: Anetta Szczepkowska

  1. Do udziału w spotkaniu zaproszono:

- Dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 343 w Warszawie z klasy IB z wych. Martą Mianowicz
- Seniora-wolontariusza

Pani Teresa Lipowska aktorka ur. 14 lipca 1937 w Warszawie; ukończyła średnią szkołę muzyczną w klasie fortepianu w Łodzi (1955). W 1957 ukończyła Wydział Aktorski PWSFTviT w Łodzi. W latach 1957–1985 występowała w warszawskim Teatrze Ludowym (od 1975 Nowym). W latach 1985-92 była aktorką Teatru Syrena w Warszawie. Obecnie, na emeryturze, nadal występuje w tym teatrze. Wiele lat związana z kabaretem "Dudek". Obecnie występuje w serialu "M jak miłość", jako Barbara Mostowiak. Jest jedną z bohaterek książki "Siła codzienności" (autor: Marzanna Graff-Oszczepalińska). Jest wykładowcą w Akademii Dobrych Obyczajów. W 2007 aktorka obchodziła jubileusz półwiecza pracy zawodowej na scenie. W 2010 została wyróżniona przez Zespół Artystyczny Teatru Polskiego Radia nagrodą Wielki Splendor

- Gości  – dziadkowie uczniów klasy 1B
- Przedstawicieli władz lokalnych Inspektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Vice Dyrektor Szkoły nr 343
- Przedstawicieli mediów PASSA, Polskie Radio

2. Senior wolontariusz przeczytał następujące baśnie:

„Półkurek” – baśń hiszpańska
„Dlaczego woda w morzu jest słona” – baśń estońska

W czasie spotkania omawiane były następujące państwa: Polska, Hiszpania, Włochy, Francja, Estonia. Na początku dzieci zapoznały się z określeniami „wolontariusz”, „senior”, „pokolenie”

Podczas spotkania z rzutnika leciał pokaz prezentacji nt UE, wykorzystane były książeczki z państwami UE. Dekorację stanowiły prace uczniów nt. państw UE, rysunki bajek czytanych w szkole oraz banery omawianych państw, symboli UE. Czarodziejski pociąg obwoził dzieci i gości po państwach UE. W poszczególnych krajach dzieci uczyły się zwrotów grzecznościowych w języku danego państwa, odbyły „bitwę byków – korridę”, przygotowywały pizzę, bawiły się kolorową chustą pokazując morze, łowiąc ryby oraz malowały na niby obrazy, a także uczyły po francusku piosenki „Panie Janie”. Wypełniały kolorowanie mapy Europy i wklejały flagi wspomnianych państw.