Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Artykuły

spis treści


1. Procedura postępowania w przypadku ucznia z chorobą przewlekłą.

2. Procedura postępowania w przypadku, nieodebrania dziecka ze świetlicy szkolnej.

3. Procedura postępowania w przypadku samowolnego oddalenia się ucznia ze świetlicy/szkoły.

4. Procedura postępowania w przypadku, gdy zachowania ucznia uniemożliwiają prowadzenie lekcji.

5. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia naruszającego nietykalność fizyczną lub zagrażającego zdrowiu/życiu innej osoby.

6. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia kradzieży na terenie szkoły.

7. Procedura postępowania w przypadku posiadania przez ucznia niebezpiecznych przedmiotów/substancji.

8. Procedura w przypadku stwierdzenia obecności na terenie szkoły podejrzanych substancji lub/i przedmiotów.

9. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia użycia przez ucznia substancji psychoaktywnych (niektóre leki, nikotyna, alkohol, dopalacze,  narkotyki) w szkole.

10. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia użycia przez ucznia substancji psychoaktywnych (niektóre leki, nikotyna, alkohol, dopalacze, narkotyki) podczas wycieczki szkolnej.

11. Procedura postępowania w przypadku zagrożenia uczniów demoralizacją i przestępczością.

12. Procedura postępowania w sytuacjach trudnych dotyczących ucznia, niezwiązanych bezpośrednio ze szkołą np. zaginięcie ucznia, ucieczka ucznia z domu.

13. Procedura postępowania w przypadku, gdy zachowania ucznia wskazują na przemoc psychiczną lub noszą znamiona napastowania seksualnego.

14. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy.

15. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia ryzykownych zachowań ucznia w sieci.

16. Procedura postępowania w przypadku powzięcia podejrzenia o stosowaniu przemocy wobec ucznia w jego rodzinie.

17. Procedura postępowania w przypadku  próby samobójczej lub samobójstwa ucznia.