Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Dobre praktyki - dobrzy nauczyciele - skuteczna szkoła

   |    napisane przez: 

„Nauczycielem wszystkiego jest praktyka…”                  

 W  roku szkolnym 2010/2011 nasza placówka przystąpiła do  projektu:

 DOBRE PRAKTYKI - DOBRZY NAUCZYCIELE - SKUTECZNA SZKOŁA

 Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, w partnerstwie z Biurem Edukacji Urzędu m.st. Warszawa oraz innymi partnerami: Fundacją Pomocy Ludziom Niepełnosprawnym, Didasko SP.J.J. Białobrzescy, Edukacja Pro Futuro Sp.z.o.o., Towarzystwem Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych, warszawskim Kołem Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - obszar realizacji: miasto stołeczne Warszawa.

 Celem projektu jest stworzenie nowego systemu organizowania i realizowania praktyk, umożliwiającego poprawę jakości przygotowania studentów do wykonywania zawodu nauczyciela.

Realizując projekt chcemy lepiej przygotować studentów do przyszłej pracy, ale też lepiej przygotować nauczycieli – metodyków i praktyków –  do korzystania z wiedzy akademickiej. Nawiązanie bliskiej współpracy szkoły wyższej z placówkami praktycznego kształcenia ma za zadanie utworzenie zespołu placówek ćwiczeniowych Akademii Pedagogiki Specjalnej.

 W projekcie uczestniczą studenci Akademii Pedagogiki Specjalnej studiujący na kierunkach:

 • Pedagogika terapeutyczna (PTE)
 • Pedagogika wczesnoszkolna (PWa)
 • Pedagogika wczesnoszkolna i korekcyjna (PWK)
 • Terapia pedagogiczna (TPE)
 • Wychowanie przedszkolne (WYP)
 • Surdopedagogika (SUR)
 • Tyflopedagogika (TYF)
 • Wychowanie muzyczno – ruchowe (WM)
 • Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych (EPA)

  oraz nauczyciele pracujący w naszej szkole (opiekunowie praktyk z ramienia placówki):

 • Wierzbicka Ewa (koordynator)
 • Kliś Alina
 • Kornel Karolina (do IX 2012)
 • Simonow Magdalena
 • Smogorzewska Małgorzata
 • Brzostowska Dorota (do IX 2013)

Dotychczas w naszej szkole praktykę indywidualną odbyło:

 • w roku szkolnym 2011/2012 – 41 studentów
 • w roku szkolnym 2012/2013 – 51 studentów
 • w roku szkolnym 2013/2014 planujemy przyjąć 27 studentów,

Studenci odbywają praktyki indywidualne (obserwują i prowadzą zajęcia) oraz grupowe hospitacyjne, w ramach specjalnie przygotowanych programów. Pod okiem doświadczonych nauczycieli naszej szkoły doskonalą swój przyszły warsztat zawodowy.

Aby studenci mogli sprawnie realizować swoją praktykę, opiekunowie i koordynatorzy praktyk w placówkach, wykorzystują platformę internetową do konsultacji z metodykami i studentami.

 Nauczyciele uczestniczący w projekcie doskonalą swoją wiedzę i umiejętności podczas  warsztatów i szkoleń metodycznych, m.in.:

 1. Szkolenie z zakresu użytkowania platformy internetowej
 2. Nauczyciel superwizorem praktykującego studenta
 3. Budowanie samoświadomości zawodowej u studentów/ek - przyszłych nauczycieli
 4. Zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu (użytkowanie tablic multimedialnych)
 5. Wdrażanie nowych rozwiązań metodycznych
 • Diagnoza funkcjonalna oraz konstruowanie programów uczniów z niepełnosprawnością intelektualną
 • Praca z uczniami ze specyficznymi zaburzeniami czytania i ortografii
 • Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD)
 • Wypalenie zawodowe
 • Rozwój widzenia, jego wspomaganie z uwzględnieniem dodatkowych dysfunkcji lub niepełnosprawności ucznia

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie szkoła została wyposażona w laptop, tablicę interaktywną wraz z oprogramowaniem, kamerę do rejestracji i późniejszej analizy praktyk. W placówce  powołany został Punkt Dobrych Praktyk, którego koordynatorem jest mgr Ewa Wierzbicka (w r. szk. 2013/2014).


Projekt będzie realizowany do 30.06.2014 roku.

Korzyści dla naszej szkoły wynikające z  udziału w projekcie

DOBRE PRAKTYKI - DOBRZY NAUCZYCIELE - SKUTECZNA SZKOŁA

 • Możliwość wymiany doświadczeń i dzielenia się wiedzą między placówkami uczestniczącymi w projekcie stanowi dodatkową motywację do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań, mobilizuje nauczycieli do twórczej i efektywniejszej pracy wychowawczej i edukacyjnej
 • Udział nauczycieli w szkoleniach stwarza możliwość poznania nowatorskich metod, technik i form, a tym samym wpływa na podniesienie jakości pracy szkoły
 • Wyposażenie placówki w nowoczesne urządzenia wpływa na zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć
 • Przystąpienie do realizacji projektu unijnego wpływa na wzrost prestiżu placówki w środowisku lokalnym
 • Udział w projekcie przynosi efekty długofalowe, gdyż wpływa na poprawę przygotowania studentów do wykonywania w przyszłości zawodu nauczyciela