ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 343 im. Matki teresy z Kalkuty w Warszawie
ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa
Ochrona Danych Osobowych
RODO
Rekrutacja 2019

szkoła

O nas, kadra pedagogiczna, osiagniecia...

czytaj

Szkoła

Uczniowie

Plan lekcji, konkursy, gazetka...

czytaj

Uczniowie

Rodzice

Informacje dla rodziców, Rada rodziców.

czytaj

Rodzice

Smaller Default Larger

Regulamin konkursu – „Moje boisko – cegiełka serca”


I. Organizator konkursu:
Rada Rodziców oraz Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 343 w Warszawie im. Matki Teresy z
Kalkuty zaprasza uczniów do udziału w konkursie plastycznym „Moje boisko – cegiełka serca”

II. Cele konkursu:
1. Wyłonienie zwycięskich projektów, które stanowić będą wzór cegiełek wspomagających modernizację boiska szkolnego.
2. Zainspirowanie dzieci do rozwijania umiejętności plastycznych.

III. Czas trwania konkursu i miejsce składania projektów:
1. Czas trwania konkursu: nieograniczona liczba edycji
2. Edycja pierwsza – termin od 10.06.2019 r. – do 19.09.2019 r.
3. Projekty należy dostarczyć osobiście do p. Katarzyny Smolarskiej – nauczyciela plastyki lub do Rady Rodziców – segregator znajdujący się w sekretariacie szkoły.


IV. Warunki uczestnictwa:
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:
1. Spełnienie wymagań technicznych i formalnych dotyczących wykonania projektów.
2. Dostarczenie projektów do organizatora w nieprzekraczalnym terminie (termin, o którym mowa w pkt. III).


V. Kategorie wiekowe uczestników konkursu:
Do udziału w konkursie mogą przystąpić dzieci klas I-III oraz IV-VIII.


VI. Wymagania techniczne i formalne:
1. Projekt cegiełki należy wykonać dla wybranych grup nominałów:
- Grupa I: nominały od 2 do 10 zł
- Grupa II: nominały od 100 do 500 zł
- Grupa III: złota cegiełka (o nominale powyżej 500 zł, wg deklaracji)
2. Do konkursu dopuszcza się projekty cegiełek o tematyce „Boisko moich marzeń” wykonane technikami: malarską, rysunkową, fotograficzną, collage, fotomontaż oraz technikami komputerowymi.
3. Do konkursu dopuszcza się projekty w formacie A4.
4. Każdy autor może zgłosić projekty dla jednej, dwóch lub trzech grup nominałów.
5. Projekty cegiełek należy opisać na odwrocie w prawym, dolnym rogu: imieniem, nazwiskiem, wiekiem autora.


VII. Zasady przyznawania nagród:
1. Jury, w którego skład wejdą: przedstawiciele Rady Rodziców, nauczyciele oraz uczniowie przyzna trzy nagrody główne w każdej z trzech kategorii.
2. Jury konkursu oceniać będzie:
- oryginalność pomysłu,
- adekwatność treści projektów do tematu konkursu,
- estetykę wykonania,
- czytelność przekazu.
3. Informacją o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Organizatora : dla edycji I w dniu 21.06.2019 r.
4. Wręczenie nagród odbędzie się podczas Szkolnego Pikniku w roku szkolnym 2019-2020.
5. Decyzja Jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
6. Do pracy konkursowej należy dołączyć informację przeniesieniu praw autorskich na organizatorów konkursu.

w naszej szkole

Lifestyle

nauczyciele

Kadra pedagogiczna

czytaj

galeria

foto galeria

Foto galeria SP343.

czytaj

przyjaciele szkoły

przyjaciele szkoły

O naszych partnerach

czytaj