ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

nasza galeria

Szkoła

Smaller Default Larger

b_150_100_16777215_00_images_aktualnosci_2018_dci.jpgDzielnicowe Centrum Integracji realizuje program, którego celem jest tworzenie spójnego systemu pomocy dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Do głównych zadań Centrum należy diagnozowanie problemów dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych zamieszkałych na terenie dzielnicy, pomoc rodzicom w wyborze jak najlepszej formy kształcenia dziecka zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz koordynowanie przyjęć do oddziałów integracyjnych w przedszkolu/szkole.

Rodzice/opiekunowie dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego oraz nauczyciele przedszkoli i szkół w Dzielnicowym Centrum Integracji mogą uzyskać wsparcie i niezbędne informacje. 

Szczegółowe informacje: ursynow.pl

Pobierz załączniki: