ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Smaller Default Larger

 


  Regulamin organizacyjny

  Procedury postępowania w sytuacjach trudnych

Procedura udzielania pomocy psychologiczno -pedagogicznej

Procedura ewakuacji

Procedura powypadkowa

Procedura weryfikacji danych

Procedura prowadzenia dziennika elektronicznego

Procedura w przypadku stwierdzenia wszawicy

Regulamin imprez

  Regulamin wycieczek

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin udziału w zajęciach specjalistycznych

Zasady wypożyczania podręczników

 Regulamin przyznawania stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe

 Regulamin dyżurów

 Regulamin monitoringu wizyjnego

 Regulamin BHP

  Kodeks etyki

  Polityka antykorupcyjna

   Regulamin - obiekty sportowe

  Procedura na wypadek zarażenia koronawirusem

  Regulamin udostępniania sali gimnastycznej podczas pandemii COVID-19

  Wniosek dostępność

  Regulamin najmów 2021