ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Szkoła

Smaller Default Larger

Justyna Sobota

Przyjęcia interesantów:


Dorota Maciejewska 

Psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany.

Od wielu lat związana zawodowo ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Koszalinie:  w Centrum Terapii Dzieci i Młodzieży „Zawilec” oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Realizatorka rekomendowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji programów z zakresu profilaktyki uniwersalnej: „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”, „Spójrz inaczej”, Unplugged”.

Wciąż doskonali swój warsztat pracy. Ukończyła m.in.:

Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Studium Profilaktyki Uzależnień

Studium Pomocy Dzieciom z Autyzmem i ich Rodzinom

Kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej

 

Przyjęcia interesantów: