ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Szkoła

Smaller Default Larger

Nauczyciele

Wierzbicka Ewa

Krzemiński Konrad 

Kotowicz Danuta

Gibniewska Marta

Kuzicka Paulina

Bilińska Marta

Gwardys-Bartmańska Marianna

Antczak Emilia 

Radzikowska Małgorzata 

Słupska Renata

Sapiejewska Anna

Szczucka Joanna 

Skowyrska Anna

Relich Marta

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Dąbrowska Agnieszka 

Szramowska Paulina

Czytaj więcej...

Maciejewska Dorota

psycholog, absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, nauczyciel dyplomowany.

Czytaj więcej...

Grabowska Aleksandra

Czytaj więcej...

Ks.Tomasz Bieńkowski

Sobota Justyna 

Rykaczewska Anna 

Trzcionka Joanna 

Kucharczyk Grzegorz

Czytaj więcej...

Knapik Patrycja

Śpiewak Paweł

Sadkowska Agnieszka

Kopytowska Joanna

Malinowska Alina

Czytaj więcej...

Zawadzki Piotr

Żołędź Katarzyna 

Czytaj więcej...

Kocemba Paweł

Czytaj więcej...

Kłopotowska Grażyna

Redwan Ewa 

Nejczyk Janina

Smogorzewska Malgorzata

Zespół edukacji
przedszkolnej i wczesnoszkolnej

 • Ewa Wierzbicka
 • Alina Malinowska
 • Grażyna Kłopotowska
 • Paulina Szramowska
 • Joanna Szczucka
 • Emilia Antczak
 • Marta Gibniewska
 • Malgorzata Smogorzewska
 • Patrycja Knapik
 • Justyna Sobota

Zespół
humanistyczno - artystyczny

 • Paweł Kocemba
 • Joanna Kopytowska
 • Grzegorz Kucharczyk
 • Tomasz Krzych
 • Marzena Szwaj (s. Monika)
 • Ks. Tomasz Bieńkowski
 • Agnieszka Dąbrowska
 • Anna Sapiejewska
 • Natalia Jarosiewicz
 • Aleksandra Rychlik
 • Remigiusz Krzemiński
 • Marianna Gwardys-Bartmańska
 • Grażyna Kłopotowska
 • Katarzyna Smolarska
 • Katarzyna Zagrabska

Zespół nauk
ścisłych i przyrodniczych

 • Danuta Kotowicz
 • Janina Nejczyk
 • Katarzyna Żołędź
 • Patrycja Walicka
 • Ewa Gruba
 • Sylwia Cabaj
 • Magdalena Zajkowska
 • Wojciech Rupniewski
 • Mariusz Małysa
 • Dorota Vyas
 • Remigiusz Kamiński

 

Zespół
języków obcych

 • Joanna Trzcionka
 • Aleksandra Grabowska
 • Marta Relich
 • Renata Słupska
 • Konrad Krzemiński
 • Alina Zhukel 

Zespół
wychowania fizycznego

 • Ewa Redwan
 • Mateusz Sołtys
 • Piotr Zawadzki
 • Paweł Śpiewak

 

Zespół
psychologiczno-pedagogiczny

 • Anna Rykaczewska
 • Dorota Maciejewska
 • Hanna Bożym
 • Anna Skowyrska
 • Ewa Osiak
 • Magda Puczyk
 • Karolina Wielec
 • Joanna Szczucka
 • Małgorzata Radzikowska
 • Paulina Kuzicka
 • Joanna Ławicka
 • Magdalena Śpiewak
 • Sylwia Kanty

Zespół
nauczycieli wspomagających

 • Magdalena Simonów
 • Ewa Terlecka
 • Magdalena Prymas
 • Renata Latoszek
 • Katarzyna Przastek
 • Aleksandra Drużdż
 • Anna Smardzewska
 • Dorota Bogucka
 • Kamila Tębłowska
 • Monika Kowalczyk
 • Agnieszka Paziewska
 • Krzysztof Browarny

 

 

 

 

 

Zespół
nauczycieli świetlicy

 • Irena Polewicz
 • Anna Morzyk
 • Irena Stawrowska
 • Jolanta Kubalska
 • Iwona Krzysztoporska
 • Anna Mróz- Przybysiak
 • Paweł Śpiewak
 • Katarzyna Krzych
 • Katarzyna Zając
 • Teresa Witak
 • Beata Głogosz
 • Jagoda Grzywacz