ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Szkoła

Smaller Default Larger

Nasze motto:
„W rodzinie i w szkole nie może zabraknąć wychowania dla szacunku, dla życia, dla dobra i piękna…” Jan Paweł II

ZALETY INTEGRACJI

Integracja jest nowym podejściem do problematyki osób niepełnosprawnych, jest alternatywną propozycją do zjawiska izolacji, a oświata integracyjna stanowi wielka szansę wychowania nowego pokolenia inaczej.
Priorytetem w naszej pracy jest wychowanie. Głównym celem jest traktowanie każdego ucznia jako odrębnej jednostki, uznając jej indywidualność za rzecz godną poszanowania.

Korzyści wynikające ze wspólnego pobytu w szkole:

DZIECI INTEGRACYJNE

  • naturalne warunki do rozwijania w dziecku jego potencjału intelektualnego i emocjonalnego
  • nauka i zabawa w gronie rówieśników
  • możliwość utrzymywania kontaktów koleżeńskich poza szkołą
  • ułatwienie nawiązywania kontaktów również w dorosłym życiu, uczy pewności siebie i niezależności.

POZOSTAŁE DZIECI

  • Przebywanie z osobami niepełnosprawnymi, na co dzień uczy wrażliwości, tolerancji, szacunku, bezinteresownej pomocy.
  • Chętnie biorą udział we wspólnej nauce i zabawie, obecność niepełnosprawnych w codziennym życiu staje się oczywista i naturalna
  • Uczą się rozumieć potrzeby innych, akceptują różnice w wymaganiach w stosunku do kolegów.

Nauczyciele w trakcie pracy z dziećmi integracyjnym nabyli dodatkowych praktycznych umiejętności, odmiennego spojrzenia na potrzeby dziecka jako ucznia i człowieka. Trudności w nauce, z jakimi borykają się dzieci były i są impulsem do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Zaspakajanie specjalnych potrzeb dzieci powoduje, że szkoła osiąga lepsze wyniki w odniesieniu do wszystkich uczniów.