ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

uczniowie

Smaller Default Larger

Uczniowie

 

Lektury w roku szkolnym 2020/2021
(podane terminy mają charakter orientacyjny)

Klasa 4

 

4a

4b

4c

4d

„Akademia pana Kleksa”
J. Brzechwa

5.10.2020

22.03.2021

10.05.2021

9.11.2020

„Opowieści
z Narni”
C. S. Lewis

23.11.2020

5.10.2020

8.02.2021

11.01.2021

„Kajko
 i Kokosz. Szkoła latania.”
J. Christa

10.05.2021

8.02.2021

23.11.2020

1.03.2021

„Magiczne drzewo. Olbrzym.”
A. Maleszka

8.02.2021

23.11.2020

22.03.2021

19.04.2021

„Janko Muzykant”
H. Sienkiewicz

22.03.2021

10.05.2021

5.10.2020

31.05.2020

Klasa 5

 

5a

5c

5b

„Chłopcy
z Placu Broni”
F. Molnár

 

14.12.2020

 

12.10.2020

 

30.11.2020

„W pustyni
i w puszczy”
H. Sienkiewicz

 

7.06.2021

 

15.02.2021

 

17.05.2021

„W 80 dni dookoła świata”
J. Verne

 

9.11.2020

 

22.03.2021

 

19.04.2021

„Baśniobór”
B. Mull

 

22.03.2021

 

17.05.2021

 

15.02.2021

„Tajemniczy ogród”
F. H. Burnett

 

1.02.2021

 

30.11.2020

 

12.10.2020

Klasa 6

 

 

6a

 

6b

 

6c

 

6d

Hobbit”

22.03.2021

5.10.2020

23.11.2020

8.02.2021     

Felix, Net i Nika”

5.10.2020           

22.03.2021

           

8.02.2021

           

23.11.2020

Ania z Zielonego Wzgórza”

 

-

           

-

           

10.05.2021

           

5.10.2020

Sposób na Alcybiadesa”

23.11.2020           

8.02.2021

5.10.2020

22.03. 2021

Charlie i fabryka czekolady”

10.05.2021

           

23.11.2020

           

22.03.2021

           

10.05.2021

           

"Ten obcy"

8.02.2021           

10.05.2021   

-

-          

 Klasa 7

 

7a

7b

7c

7d

„Zemsta”
A. Fredro

8.02.2021

11.01.2021

5.10.2020

10.05.2021

„Opowieść wigilijna”
Ch. Dickens

2.11.2020

7.12.2020

11.01.2021

8.02.2021

„Dziady” cz. II
A. Mickiewicz

5.10.2020

2.11.2020

8.02.2021

19.04..2021

„Syzyfowe prace”
S. Żeromski

11.01.2021

8.02.2021

19.04.2021

5.10.2020

„Latarnik”
H. Sienkiewicz

22.03.2021

10.05.2021

10.05.2021

2.11.2020

„Oskar i pani Róża”
E. Schmitt

7.12.2020

 

5.10. 2020

7.12.2020

11.01.2021

„Kamienie na szaniec”
A. Kamiński

10.05.2021

22.03.2021

2.11.2020

7.12.2020

Klasa 8

 

 8a

 8b

 

8c

 

 „Quo vadis”
H. Sienkiewicz

 15.03.2021

15.02.2021

 

11.01.2021

 

 „Mały Książę”
Antoine de Saint-Exupery

 

---

 

 ---

 ---

 „Pan Tadeusz”
A. Mickiewicz

 10.05.2021

 19.04.2021

---

 „Dywizjon 303”
A. Fiedler

 ---

 ---

---

 „Balladyna”
J. Słowacki

 11.01.2021

 14.12.2020

23.11.2020

 

“Syzyfowe prace”
S. Żeromski

 

 

---

---

 

5.10.2020

 

“Pozłacana rybka”
B. Kosmowska

 

 ---

---

22.02.2021

 

“Stowarzyszenie Umarłych Poetów”
N. H. Kleinbaum

 

 ---

---

 

29.03.2021

 

Dziady cz. II

 19.10.2020

 9.11.2020

 ---

 

{tab Wykaz lektur w roku szkolnym 2020/2021}

 - pobierz

 

Niniejszy dokument został opracowany przez uczniów klas 4-8 i przyjęty na zebraniu samorządu uczniowskiego.

 

 Katalog praw ucznia wynika z przepisów prawa polskiego oraz obowiązujących międzynarodowych aktów prawnych.

  Uczeń ma prawo do informacji, czyli do:

 1. pytania i wypowiadania się,
 2. otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach,
 3. znajomości programów nauczania, wymagań edukacyjnych, zasad i form sprawdzania jego osiągnięć oraz ich oceniania, jawności ocen,
 4. dostępu do informacji na temat życia szkolnego,
 5. dostępności wiedzy o prawach.

 Uczeń ma prawo do nauki, czyli do:

 1. chodzenia do szkoły,
 2. pobierania bezpłatnego nauczania w zakresie ramowych planów nauczania,
 3. nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju,
 4. przygotowania do odpowiedzialnego życia w społeczeństwie.

 Uczeń ma prawo do swobody/wolności wypowiedzi, czyli do:

 1. możliwości wypowiadania się zgodnie z własnym światopoglądem,
 2. możliwości wypowiadania opinii na temat spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu,
 3. możliwości wyrażania opinii, przedstawiania stanowiska we własnej sprawie.

 Uczeń ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, to znaczy:

 1. ma prawo do równego traktowania niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu,
 2. ma prawo do tolerancji w związku z przynależnością do mniejszości religijnej, kulturowej, etnicznej.

 Uczeń ma prawo do wolności od poniżającego traktowania, co oznacza:

 1. zakaz stosowania jakiejkolwiek przemocy fizycznej,
 2. poszanowanie godności ucznia,
 3. poszanowanie dobrego imienia oraz prywatnej własności ucznia.

 Uczeń  ma prawo do:

 1. zabawy i wypoczynku,
 2. własnego miejsca w domu, do miłości,
 3. do wychowania bez krzyku i przemocy.

 Uczeń ma prawo dochodzenia należnych praw.


 

 

Konkursy

 - Sukcesy w konkursach I półrocze roku szkolnego 2019/2020


Najwyższe średnie


 - Sukcesy i osiągnięcia I półrocze

 - Sukcesy i osiągnięcia II półrocze

 • język polski  15 kwietnia o godz.9.00
 • matematyka 16 kwietnia o godz.9.00
 • język angielski 17 kwietnia o godz.9.00
 
Termin dodatkowy - 3-5 czerwca.

Wyniki 14 czerwca

1

7.45 - 8.30

 

2

8.40 - 9.20

 

3

9.35 - 10.20

 

4

10.30 - 11.15

 

5

11.25 - 12.10

Podkategorie