ul. Kopcińskiego 7
02-777 Warszawa
Tel./fax: 22 643 84 54 

Szkoła

Smaller Default Larger

Koordynatorem akcji ZIMA W MIEŚCIE 2020 w SP 343 jest Pani Paulina Kuzicka

Pod poniższym linkiem jest logowanie dla rodziców do akcji ZIMA W MIEŚCIE 2020. 

https://warszawa-zimawmiescie.pzo.edu.pl/vintro-parents//main_inactive.action