Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

O nas

17.01.2013

 Skład Rady Rodziców 2015/16


1a Łukasz Żebrowski
1b Tomasz Kalisz
1d Sebastian Morawski
2a Stanisław Thiel
2b Arkadiusz Zieliński
2c Barbara Cieślik
2d Artur Kret
3a Tomasz Linert
3b Agnieszka Sitko PRZEWODNICZĄCA
3c Ilona Rokita
4a Ilona Rokita
4b Klaudia Pasternak
5a Klaudia Pasternak
5b Barbara Cieślik
5c Małgorzata Szewczyk
6a Paweł Chorzempa
6b Dagmara Jakubowska
6c Dorota Jurkowska
6d Agata Buszman

Rada Rodziców jest powoływana i funkcjonuje w oparciu o przepisy Art. 53 Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Zgodnie z Art. 54 Ustawy Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:

  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

    • programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

    • programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 34 ust. 2;

  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin Rady Rodziców.