Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Relacja ze spotkania z Burmistrzem

14.12.2015    |    napisane przez:  Ilona Rokita

Na piątkowym spotkaniu Burmistrza Dzielnicy Ursynów pana Roberta Kempy z Radą Szkoły, nauczycielami i rodzicami w obecności Zastępcy Burmistrza Pana Wojciecha Matyjasiaka i Wicedyrektor Szkoły Pani Hanny Bożym omówione zostały dwie najbardziej nurtujące środowisko szkolne kwestie związane z dyrektorem szkoły oraz realizacją planów inwestycyjnych, w tym w odniesieniu do niewykonanych od 2009 r. zaleceń Sanepidu remontu podłóg w 17 salach lekcyjnych.
  Burmistrz zakomunikował, że w piątek zostały powierzone obowiązki Dyrektora Szkoły SP 343 Pani Hannie Bożym z datą od 12.12.2015r.
  Pani Dyrektor spośród nauczycieli Szkoły wybierze osobę, która pełnić będzie obowiązki Wicedyrektora Szkoły. Powierzenie obowiązków zostało dokonane do końca bieżącego roku szkolnego, gdyż nowy dyrektor ma rozpocząć pracę od 01.09.2016 r.
Następnie Burmistrz przedstawił kwestię organizacji konkursu na dyrektora:
  - naświetlił sytuację w SP16, gdzie dwa konkursy zostały nie rozstrzygnięte, pierwszy zakończony wynikiem głosów (za/przeciw/wstrzymujący) 4/3/2 i drugi zakończony wynikiem 4/4/0. Pomimo trzykrotnego głosowania, wyniki nie zmieniły się.
  - wyjaśnił, że ogłoszenie konkursu teraz, jak praktyka Urzędu pokazuje, może wiązać się z brakiem kandydatów, o których trudno w ciągu roku szkolnego, a to może skutkować dużym prawdopodobieństwem zarzutów o stronniczość, o ustawienie konkursu specjalnie pod Tomasza Zająca, a w rezultacie o ponowne zaskarżenie wyników konkursu. Konkurs ogłoszony w kwietniu, a takie standardy wypracowywane są w Urzędzie Miasta, gwarantuje największą obiektywność i sukces konkursu.
 
Jak zauważył Burmistrz w konkursach na stanowisko dyrektora szkoły zwykle kandydują wicedyrektorzy szkół, którzy pracę mogą zmienić wraz z początkiem roku szkolnego, taka jest specyfika organizacji placówek oświatowych. 
Burmistrz potwierdził, że konkurs ogłoszony na wiosnę uwzględnia czas na ewentualne odwołanie od jego wyniku.
  W odpowiedzi na pytanie odnośnie planowanej rozbudowy Szkoły Burmistrz oświadczył, że na początku kwietnia przetarg będzie ogłoszony dla tych spośród siedmiu ursynowskich placówek, które zostały wytypowane na rok 2016 r., które, będą posiadać kompletną dokumentację, a SP343 ją ma. Burmistrz wspomniał o utrudnieniu, że po rozstrzygnięciu przetargu i ustaleniu harmonogramu prac, ewentualne pozostałe środki (różnica między budżetowanymi a wartością ofert) mają być przeznaczone na remont podłóg w 17 salach.
Na pytanie, jakie są zagrożenia nie zrealizowania planów inwestycyjnych, p. Burmistrz odpowiedział, że nie ma takiego ryzyka. Może się zdarzyć, że prace nie będą wykonane do 1-go września 2016 r., ale inwestycja oraz remont posadzek, będzie realizowany etapowo po kilka sal, z pewnymi uciążliwościami dla bieżącej pracy szkoły. Na pytanie jednej z nauczycielek czy świetlica zostanie wybudowania niezależnie od tego czy jest dyrektor Szkoły, Burmistrz potwierdził, że wybór dyrektora nie ma wpływu na zrealizowanie rozbudowy Szkoły, gdyż za realizację tej inwestycji odpowiada Dzielnica.

Na pytanie o wymianę okien, stwierdził, że wymiana okien nie była planowana na 2016 r., ale może być wykonana w ramach programu termomodernizacji dla całej dzielnicy, jednak w tym celu Dzielnica musi pozyskać środki unijne. Burmistrz nie przypomina sobie wniosku o konieczność wymiany okien w szkole.
 
P. Burmistrz twierdzi, że budżet remontowy na rok 2016 w wysokości ok. 4 milionów złotych, który jest wyższy niż w poprzednich latach gwarantuje realizacje wszystkich zaplanowanych inwestycji i remontów.
 
Szkoła zachęcona zrealizowanymi z budżetu partycypacyjnego projektami w innych placówkach, rozważa wnioskowanie o wybudowanie świetlicowego placu zabaw z uwzględnieniem potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Skierowano więc pytanie do Burmistrza w tym o perspektywę Gminy w tym zakresie. Burmistrz nie widzi kolizji między takim zadaniem, które byłoby realizowane w ramach budżetu partycypacyjnego w 2017 r., a planami remontowymi i inwestycyjnymi Dzielnicy, które dotyczą roku 2016. Na spotkaniu była obecna Radna, p. Ewa Cygańska, która zwróciła uwagę, że wnioski w zakresie budżetu partycypacyjnego należy składać do 15 stycznia 2016 r.
 
Padło pytanie rodzica o możliwość odciążenia pełniącej podwójne obowiązki P. Wicedyrektor Bożym przez wyznaczenie zastępcy. Burmistrz odpowiedział, że jest gotów do takich przemyśleń w najbliższych dniach.
Na pytanie zaniepokojonego rodzica o realizację dalekosiężnych planów Dyrektora, którego zabrakło, Burmistrz stwierdził, że nie widzi powodów do niepokoju.
  Przewodniczący Rady Szkoły zapewnił, że organizacja pracy Szkoły jest od początku roku niezaburzona. Od strony dydaktycznej nic Szkole nie grozi. Niemniej jednak wymagany będzie nadzór nad inwestycją w momencie rozpoczęcia prac budowlanych na terenie Szkoły, co jest przesłanką za szybszym ogłoszeniem i rozstrzygnięciem konkursu.
  Jedna z nauczycielek, w imieniu całej Rady Pedagogicznej zapewniła, że grono nauczycielskie czuwa nad bezpieczeństwem dzieci i prawidłowym funkcjonowaniem Szkoły.
 
Burmistrz przypomniał, że, życząc p. Zającowi powodzenia, chce zapewnić warunki konkurencyjności konkursu na dyrektora. Jego zdaniem za kilka miesięcy liczba zgłoszeń do konkursu może wzrosnąć. Burmistrz potwierdził, że planuje rozpisanie konkursu w pierwszej połowie kwietnia. Poprosił również o odrobinę zaufania. Przewodniczący Rady Szkoły zwrócił uwagę, że nie byłoby takiego zamieszania, gdyby oficjalne informacje nie były poprzedzone trwającymi miesiąc szumami i spekulacjami medialnymi.
 
Padło pytanie o stanowisko Burmistrza, czy wniosek p. Jurczyńskiej na ostatniej sesji Rady Dzielnicy o drugi język we wszystkich szkołach na Ursynowie będzie wzięty poważnie pod rozwagę Urzędu. Burmistrz stwierdził, że najpierw trzeba sobie poradzić z dwuzmianowym nauczaniem. Burmistrz stwierdził, że jest za szkołami dwujęzycznymi od 4 klasy. Drugi język odpłatnie. Ale najpierw trzeba się zatroszczyć o rosnącą liczbę dzieci orzeczeniowych.
  Na pytanie o możliwość dodatkowych 4-5 godzin burmistrzowskich, Burmistrz odpowiedział, że półroczny limit został wyczerpany, a przyznanie dodatkowych może być tylko w wyjątkowych przypadkach dzieci gimnazjalnych.
  
Życząc wszystkim Wesołych Świąt Burmistrz zakończył spotkanie.
 
Jak widać wątki przeplatały się i choć wśród zgromadzonych nie brakowało emocji, spotkanie przebiegało w rzeczowej, kulturalnej atmosferze.
 
Burmistrz zdecydowanie potwierdził termin wiosenny przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora naszej Szkoły i zapewnił zgromadzonych, że nie tylko rozbudowa Szkoły o dodatkową świetlicę, ale także wymiana podłóg w 17 salach lekcyjnych zostaną zrealizowane.

Dodatkowe informacje

  • Sprawa: Opis sprawy
  • Status: w trakcie realizacji
Czytany 1058 razy