Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Koncepcja pracy szkoły w roku 2016/17

   |    napisane przez: 

KONCEPCJA  PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 343 IM. MATKI TERESY z KALKUTY W  WARSZAWIE

ROK SZKOLNY 2016/2017

 

„Życzliwe słowa mogą być krótkie i łatwe do powiedzenia, ale ich echa są prawdziwie bezkresne’ ( Matka Teresa z Kalkuty )

 

 

 

 1. I.                   KSZTAŁCENIE
 2. 1.      Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży:

a)      wspólne działania biblioteki szkolnej z zespołami przedmiotowymi na rzecz promocji czytelnictwa.

 1. 2.      Wspieranie rozwoju uczniów, w tym niepełnosprawnych z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji poprzez działania ukierunkowane na udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, realizację projektu „Szkoła przyjazna dysleksji”.
 2. 3.      Podwyższanie wyników kształcenia poprzez: systematyczne diagnozowanie osiągnięć uczniów, stosowanie metod aktywizujących i technologii informacyjno – komunikacyjnych, podmiotowe podejście do ucznia, udział w konkursach i zawodach.
 3. 4.      Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów – przygotowywanie do życia w społeczeństwie informacyjnym poprzez: wykorzystywanie technologii informacyjnych, adekwatność stosowanych metod, technik i środków dydaktycznych do celów,  stwarzanie możliwości do samooceny własnych umiejętności oraz ich użyteczności w życiu, realizację projektów.  
 4. 5.      Podnoszenie poziomu kompetencji językowych uczniów w języku ojczystym i obcym poprzez m. in. udział w projektach edukacyjnych.

 

 1. II.                WYCHOWANIE I OPIEKA

      1.Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole, realizacja programów: wychowawczego i   profilaktyki :

       a) wychowanie przez sport i kulturę,

b)     stosowanie procedur szkolnych,

      c) eliminowanie niepożądanych postaw -  profilaktyka agresji i uzależnień.

    2. Kształtowanie myślenia społeczno – moralnego - wychowanie do wartości :

 

   a) zgodność działań wychowawczych z wizją szkoły,

   b) rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie i innych,

   c) rozpoznawanie własnych wartości, zasad panujących w społeczeństwie,

   d) postrzeganie dobrych i złych wyborów,

   e) kształcenie umiejętności : empatia, współczucie, rozwiązywanie konfliktów.

   3. Propagowanie zasad zdrowego odżywiania, podkreślanie znaczenia zdrowia w życiu człowieka.

   4. Propagowanie idei wolontariatu.

   5. Prawidłowa organizacja opieki świetlicowej.

 

 1. III.             ZARZĄDZANIE

 

   1. Podwyższanie standardu bazy lokalowej i technicznej szkoły.  

   2. Pozyskiwanie środków finansowych na modernizację obiektów szkoły poprzez m.in.  budżet partycypacyjny, wynajem sal.

   3.  Podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego i uzyskiwanie wyższych stopni awansu zawodowego, zdobywanie certyfikatów.

   4. Przygotowanie szkoły do realizacji zadań wynikających z reformy oświaty.

   5. Przeprowadzanie postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych zgodnie z przepisami prawa.

   6. Prawidłowa organizacja biblioteki szkolnej.

 

 1. IV.             ŚRODOWISKO LOKALNE

 

   1. Śledzenie losów absolwenta.

   2. Współpraca ze społecznością lokalną.

   3. Promocja szkoły.

 

 

 

 

 

Załączniki do Koncepcji pracy Szkoły Podstawowej nr 343:

 • plan pracy szkoły,
 • program wychowawczy,
 • program profilaktyki.