Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Błąd
 • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 550

Świetlica

on listopad 08, 2016
Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje swoje zadania w oparciu art.67 ustawy o Systemie oświaty, roczny plan pracy szkoły w tym plan pracy świetlicy, Statut Szkoły i regulamin świetlicy. Do świetlicy przyjmowane są dzieci na podstawie pisemnego zgłoszenia (karta zapisu dziecka do świetlicy szkolnej) przez rodziców/ prawnych opiekunów.
Do zadań świetlicy należy tworzenie dzieciom warunków do nauki własnej; organizowanie dzieciom zajęć rozwijających ich zainteresowania; organizowanie gier i zabaw ruchowych mających na celu rozwój fizyczny dziecka; rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności; tworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze; kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego; upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny. Dzieci przebywające w świetlicy obowiązuje przestrzeganie regulaminu świetlicy oraz zasad postępowania w świetlicy szkolnej.


ZASADY FUNKCJONOWANIA ŚWIETLICY DLA WYCHOWANKÓW

W świetlicy:
  1. Mogę bawić się we wszystkie gry i zabawy, jeżeli nie przeszkadzam innym i nie stwarzam sytuacji niebezpiecznych.
  2. Traktuję innych grzecznie, życzliwie i tolerancyjnie, bo chcę żyć wśród przyjaciół.
  3. Dbam o porządek w miejscu pracy i zabawy.
  4. Staram się nie psuć i nie marnować tego, co znajduje się w świetlicy, bo wiem, że stanowi to wspólną własność.
  5. Zachowuję się kulturalnie – nie prowokuję innych dzieci, bo nie chcę, żeby mnie tak traktowano.
  6. Zawsze pytam wychowawcę o pozwolenie gdy chcę się oddalić, zarówno na terenie szkoły, jak i poza nią, ze względu na moje bezpieczeństwo.
  7. Każdego dnia pamiętam, żeby zgłosić wychowawcy świetlicy zarówno swoje przyjście do świetlicy jak i wyjście do domu.
  8. Pamiętam, żeby nie hałasować, ponieważ hałas źle wpływa na zdrowie moje i otoczenia.
  9. W sytuacji, gdy nie mogę poradzić sobie samodzielnie, zwracam się o po-moc do wychowawców, uznając ich głos za decydujący.
  10. Uczestniczę w zajęciach proponowanych przez wychowawców, ponieważ chcę umieć i wiedzieć coraz więcej.
  11. Śniadania i podwieczorki jem tylko przy stoliku.
  12. Za łamanie zasad regulaminu i niewypełnianie poleceń wychowawców oraz za zachowanie stwarzające zagrożenie  innym dzieciom mogę zostać wykluczony z zajęć świetlicowych lub przeniesiony do innej grupy - do czasu poprawy swojego zachowania.


Od 1994 roku świetlicą kieruje mgr Irena Polewicz. Wszyscy wychowawcy świetlicy są absolwentami wyższych uczelni pedagogicznych. Dbając o własny rozwój, uczestniczą w różnego rodzaju studiach podyplomowych, szkoleniach, kursach i warsztatach podnoszących ich umiejętności zawodowe.
Świetlica realizuje swój plan w formie tematów zajęć tygodniowych, zgodnych z programami dydaktycznymi edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia tematyczne rozwijają umiejętności i zainteresowania, poszerzają wiadomości i kształtują prawidłowe postawy dzieci wobec otaczającego je świata.
W trakcie zajęć wychowawcy świetlicy zwracają uwagę na kształtowanie prawidłowych relacji społecznych, umiejętność współdziałania i współżycia w grupie rówieśniczej oraz przestrzegania przyjętych reguł. Szczególny nacisk kładą na pokazanie dzieciom różnych sposobów rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z emocjami, prawidłowej samooceny.

Udział w zajęciach proponowanych w świetlicy szkolnej jest dobrowolny (poza zajęciami związanymi z bezpieczeństwem dzieci w szkole i poza nią, które są obowiązkowe). Uczniowie mają czas na odrabianie prac domowych oraz dowolne zabawy zgodne ze swoimi zainteresowaniami np.: gry planszowe, zabawy rekreacyjne, tematyczne, konstrukcyjne. Ulubioną formą zabawy większości chłopców są zabawy rekreacyjne (szczególnie gry w piłkę) i konstrukcyjne z klocków, natomiast  dziewczęta najczęściej wybierają zabawy towarzyskie lub tematyczne. Większość dzieci lubi quizy, zagadki, gry stolikowe oraz zajęcia plastyczne. Chętnie biorą udział w świetlicowych i między świetlicowych konkursach plastycznych.


W ramach zajęć w świetlicy dzieci mogą korzystać z cyklicznych zajęć organizowanych przez wychowawców świetlicy: „Zosia - samosia”; origami; zajęcia plastyczne; zajęcia szachowe; muzyczne piątki; zajęcia czytelnicze; zabawy ruchowe. Dostępna dla dzieci jest też biblioteczka świetlicowa, w której uczniowie znajdują literaturę piękną, popularno – naukową, słowniki, encyklopedie i poradniki dla hobbystów.


W trakcie pobytu w świetlicy dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych  prowadzonych przez nauczycieli naszej szkoły jak i podmioty zewnętrzne.


Dużym zainteresowaniem cieszą się imprezy środowiskowe (Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Szkolne Prezentacje Taneczne) organizowane we współpracy z nauczycielami klas 0-3 i samorządem uczniowskim.

Oprócz imprez o charakterze ogólnoszkolnym mają miejsce imprezy świetlicowe.
W ubiegłych latach świetlica zainicjowała ogólnoszkolną, coroczną akcję "Kiermasz świąteczny", podczas której uczniowie z całej szkoły wykonywali  świąteczne kartki i ozdoby.  Od roku szkolnego 2003/2004 świetlica corocznie organizuje konkursy plastyczne dla wszystkich świetlic szkół podstawowych Ursynowa.
Dzieci uczęszczające do świetlicy reprezentują też szkołę na zewnątrz. Biorą chętnie udział w różnych konkursach i przeglądach twórczości dziecięcej organizowanych na terenie Warszawy. Zdobywają nagrody i wyróżnienia a przede wszystkim doświadczają radości poznawania nowych osób i uczestniczenia w ciekawych wydarzeniach międzyszkolnych.

Origami z Yu Koyanagi

on kwiecień 06, 2014


12 marca 2014 roku w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty przy ul. Kopcińskiego 7 odbyło się spotkanie z panem Yu Koyanagi z Japonii z Tokio, który przybliżył uczniom tradycyjną sztukę składania papieru origami.

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS WIEDZY „ŻYJĘ ZDROWO I BEZPIECZNIE”

on kwiecień 06, 2014


19 listopada 2013 roku w Szkole Podstawowej nr 336 przy ul. Małcużyńskiego 4 odbył się międzyświetlicowy konkurs wiedzy „Żyję zdrowo i bezpiecznie”.

Świąteczny kiermasz świetlicowy

on marzec 26, 2014

Zapraszamy do udziału w wielkanocnym kiermaszu świetlicowym

CUDZOZIEMCY W POLSCE - RÓŻNORODNOŚĆ WZBOGACA

on czerwiec 05, 2013

W ogólnopolskim konkursie, organizowanym przez Międzynarodową Organizację do Spraw Migracji (IOM) pt.: CUDZOZIEMCY W POLSCE - RÓŻNORODNOŚĆ WZBOGACA, Antonina Thiel z klasy 1B wykonała wspaniałą pracę pod kierunkiem pani Katarzyny Przastek i zajęła II miejsce.

MIĘDZYŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY „Świat elfów, skrzatów i innych bajkowych stworów”

on luty 01, 201312 grudnia 2012 roku o godzinie 9:50 w Szkole Podstawowej Nr 343 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie, ul. Kopcińskiego 7 odbyło się uroczyste ogłoszenia wyników Międzyświetlicowego Konkursu Plastycznego „Świat elfów, skrzatów i innych bajkowych stworów”.

DZIELNICOWY KONKURS CZYTELNICZY „W KRAINIE BAŚNI”

on luty 01, 20137 grudnia 2012 w Szkole Podstawowej nr 25 przy ulicy Grzybowskiej 35 odbył się Dzielnicowy Konkurs Czytelniczy. Dzieci z naszej świetlicy pod opieką pani Katarzyny Przastek miały możliwość uczestnictwa w tym konkursie.

KORCZAKIADA I FESTIWAL RADOSNEJ POEZJI DZIECIĘCEJ

on luty 01, 2013

30 listopada 2012 roku w Szkole Podstawowej nr 318 przy ul.Teligi 3 odbył się międzyświetlicowy konkurs małych form teatralnych składający się z dwóch części. Część pierwsza dla klas I i II  – „Festiwal Radosnej Poezji Dziecięcej”, część druga dla klas III – „KORCZAKIADA czyli Janusz Korczak na naszej scenie”.

Andrzejki

on luty 01, 2013W czwartkowe popołudnie 29 listopada 2012 roku w naszej świetlicy odbył się bal andrzejkowy.

Andrzejki to nie tylko zabawa i taniec, ale także andrzejkowe wróżby.

Wróżby to bardzo stary sposób na poznanie przyszłości. Dawno temu chłopcy mogli sobie wróżyć w dniu, który nazywano katarzynki, to znaczy w przeddzień św. Katarzyny – 24 listopada. Dziewczęta wróżyły sobie w wigilię św. Andrzeja – 29 listopada, czyli w tak zwane andrzejki. Dawniej większość wróżb miała na celu poznanie imienia przyszłego męża czy przyszłej żony.

Obecnie obchodzimy tradycyjne andrzejki. Oczywiście nie traktujemy wróżb poważnie. To tylko zabawa! Ale czasem... kto wie? ... może wróżby się spełnią? ... Znane są takie powiedzenia: „W wigilię świętego Andrzeja spełniona twoja nadzieja!”, „Na świętego Andrzeja dziewkom z wróżby nadzieja”.
GALERIA
Międzyświetlicowy Konkurs Wiedzy „CZY WIESZ CO JESZ”

on luty 01, 2013

Dnia 14 listopada 2012 roku odbył się Międzyświetlicowy Konkurs Wiedzy „Czy wiesz co jesz”, którego organizatorem była Szkoła Podstawowa nr 336, ul. Małcużyńskiego 4.
Strona 1 z 2