Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

terapia pedagogiczna

30.11.2016
Terapia pedagogiczna (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne) to zajęcia korygujące deficyty funkcji percepcyjno-motorycznych (wzrokowe, słuchowe, motoryczne), które warunkują nabywanie umiejętności czytania, pisania, a także mające wpływ na przyswajanie umiejętności matematycznych. Terapeuta organizując pracę dziecka opiera się na jego mocnych stronach, dzięki czemu uczeń jest w stanie pokonać trudności wynikające z jego możliwości rozwojowych. Zajęcia terapeutyczne polegają na takim dobraniu ćwiczeń i metod pracy, aby uczeń na każdych zajęciach był w stanie osiągnąć sukces. Regularne ćwiczenia ucznia (również domu) dają mu możliwość usprawniania funkcji, a w konsekwencji prowadzą do poprawy umiejętności czytania i pisania, a także liczenia.

Cele zajęć terapii pedagogicznej:
 1. Kompensowanie i korygowanie deficytów w zakresie koncentracji uwagi.
 2. Usprawnianie zaburzonych funkcji percepcyjno-motorycznych, kompensowanie i korygowanie deficytów w tym zakresie.
 3. Podnoszenie ogólnej sprawności ruchowej.
 4. Zwiększanie sprawności manualnej i grafomotorycznej.
 5. Doskonalenie graficznego poziomu pisma.
 6. Doskonalenie techniki prawidłowego czytania i czytania ze zrozumieniem.
 7. Wdrażanie ucznia do samorzutnych, swobodnych wypowiedzi na temat dowolny lub określony w oparciu o własne doświadczenia.
 8. Wzbogacanie słownictwa czynnego dziecka.
 9. Wdrażanie do czujności ortograficznej i wykorzystywania poznanych zasad w praktyce.
 10. Kształtowanie umiejętności matematycznych.
 11. Motywowanie do pokonywania i pracy nad trudnościami.