Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

zajęcia socjoterapeutyczne

30.11.2016

Cele, zadania i tematyka zajęć socjoterapeutycznych

Trudne zachowania uczniów mają swoje  tło  psychiczne. Towarzyszą  temu nieprzyjemne  emocje  takie  jak  lęk, poczucie winy, niepokoju,  gniewu,  złości,  lęku, strachu, osamotnienia. Do  tego dochodzą   negatywne   sądy poznawcze i myśli automatyczne na  temat  własnej  osoby. Podstawowe zadanie wynika z samego terapeutycznego charakteru zajęć socjoterapeutycznych. Polega ono na  organizowaniu takich sytuacji społecznych podczas spotkań grupowych, które dostarczą uczestnikom zajęć, doświadczeń psychokorekcyjnych odwrotnych od dotychczas przeżywanych doznań  i stanów emocjonalno-afektywnych. Przyczynić się to ma do wzmocnienia każdego uczestnika zajęć, zwiększonego samopoznania, samoświadomości. Dostarczenie pożądanych wzorców zachowań wpływać ma z kolei na modelowanie
i kształtowanie zachowania. Następnym głównym zadaniem zajęć jest zapoznanie uczestników ze światem emocji zarówno tych przyjemnych, pozytywnych, jak i tych trudnych, niemiłych, ciężkich. Rozumienie ich, poznanie technik rozpoznawania i radzenia sobie z nimi. Kolejnym zadaniem jest nauka efektywnego funkcjonowania w grupie i współpracy, podejmowanie wspólnych działań, zabawy oraz wykorzystywanie twórczego myślenia.

Cele podstawowe:

1.Rozładowanie napięć emocjonalnych dzięki różnym formom aktywności odblokowujących emocje podczas zajęć grupowych.
Istotne jest tu dzielenie się nimi w atmosferze akceptacji i zrozumienia oraz umożliwienie ekspresji uczuć w formie śmiechu, krzyku, czasem nawet płaczu.

2. Pobudzanie i wspomaganie  inter oraz intraemocjonalnego rozwoju, ale także rozwoju społecznego – nauka nowych umiejętności społecznych, tworzenie własnych strategii prospołecznych.

3. Gromadzenie nowych doświadczeń, możliwość sprawdzania się, ćwiczenia, przegadania problemów, możliwość spojrzenia na nie z innej, nowej perspektywy, wypróbowywanie i ćwiczenie nowych sposobów zachowania.

4.Samopoznanie, odnalezienie swoich mocnych stron i technik wykorzystywania ich w różnorodnych sytuacjach życiowych.

5. Odreagowaniu napięć emocjonalnych.

6. Nauka asertywności, skutecznej komunikacji, podejmowania decyzji, szukania wsparcia i pomocy.

7. Kształtowanie poczucia własnej wartości.

8. Zmniejszenie lęku przed niepowodzeniem.

9. Nauka technik relaksacji.

10. Rozpoznawanie emocji i nauka technik panowania nad nimi.

Tematyka zajęć podzielona jest na dwa podstawowe obszary tematyczne i dostosowana  do wieku  oraz specyfiki zaburzeń rozwojowych uczestników zajęć.