Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /sp343/archiwalna/plugins/system/gantry/gantry.php on line 406
Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /sp343/archiwalna/libraries/joomla/application/application.php on line 481

Warning: Declaration of JCacheControllerView::get(&$view, $method, $id = false, $wrkarounds = true) should be compatible with JCacheController::get($id, $group = NULL) in /sp343/archiwalna/libraries/joomla/cache/controller/view.php on line 0

Warning: Declaration of JParameter::loadSetupFile($path) should be compatible with JRegistry::loadSetupFile() in /sp343/archiwalna/libraries/joomla/html/parameter.php on line 0
INFORMACJA W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
 
Szanowni Państwo,

Kierując się rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej ,,RODO’’), Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty w Warszawie przekazuje poniżej informacje istotne z punktu widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach:

1. Administratorem danych osobowych w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 im. Matki Teresy z Kalkuty jest Dyrektor Szkoły z siedzibą ul. Kopcińskiego 7, 02-777 Warszawa. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych. e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu i na podstawie: informacja dostępna na stronie internetowej http://www.sp343.edu.pl/ w zakładce „OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH”;

4.Odbiorcą danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych ze Szkołą Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 343 przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Dyrektor SP 343 w Warszawie.

5. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

a)       prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO),
b)       prawo  do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO,.
c)       prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
d)       prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
e)       prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO).

8. Dane nie są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje.

9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, z obowiązującym prawem.

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

11. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.


Pobierz załącznik: